ID Company vrši usluge čišćenja tvrdih podova bez obzira kolika je površina poda u pitanju, vrsta materijala i stepen zaprljanja.

Postoje različite vrste čišćenja tvrdih podova:

  • ručno čišćenje,
  • dubinsko ekstrakciono čišćenje,
  • mašinsko čišćenje.

Bez obzira koju vrstu čišćenja želite ili vam je potrebna da se uradi, radi davanja što bolje ponude potrebno je da naš predstavnik dođe u deo prostora gde treba pod da se čisti.

Dolazak je vezan radi uvida u stanje poda i razgovara sa odgovornim licem za pod od kog dobija sve detalje i informacije vezano za čišćenje . 

Na osnovu uvida i razgovora dajemo vam ponudu u najkraćem mogućem roku a pocetak radova predstavlja prihvatanje ponude sa vaše strane kojom je definisan kompletan dogovor.

Prednosti našim angažovanjem za uslugu:

  • obezbeđena kvalitetna oprema i sredstva za izvršenje usluge
  • obezbeđen dovoljan broj radnica za izvršenje usluge
  • obezbeđena kontrola tokom izvršavanja usluge
  • obezbeđena usluga u roku
  • obezbeđena kvalitetna usluga u svakom pogledu