ID Company vrši usluge čišćenja nakon gradnje i adaptacije bez obzira kolika je površina prostora.

  Postoje različite vrste čišćenja u okviru ove usluge ali one koje mi radimo su:

  • Čišćenje nakon izgrađenog objekta
  • Čišćenje nakon kompletne ili parcijalne adaptacije prostora

  Usluge čišćenja radimo:

  • Sa obezbeđenom opremom i sredstvima za rad
  • Sa definisanim stavkama rada
  • U dogovorenom roku

  Bez obzira koju vrstu čišćenja želite ili vam je potrebna da se uradi, radi davanja što bolje ponude potrebno je da naš predstavnik dođe u prostor ili objekat koji treba da se čisti.

  Dolazak je vezan radi uvida u stanje prostora ili objekta i razgovara sa odgovornim licem od kog dobija sve detalje i informacije vezano za čišćenje. 

  Na osnovu uvida i razgovora dajemo vam ponudu u najkraćem mogućem roku a pocetak saradnje predstavlja prihvatanje ponude sa vaše strane kojom je definisan kompletan dogovor.

  Prednosti našim angažovanjem za uslugu:

  • obezbeđena kvalitetna oprema i sredstva za izvršenje usluge
  • obezbeđen dovoljan broj radnica za izvršenje usluge
  • obezbeđena kontrola tokom izvršavanja usluge
  • obezbeđena usluga u roku
  • obezbeđena kvalitetna usluga u svakom pogledu

  Slobno nas pitajte jer za sve informacije stoji Vam na raspolaganju naš call centar!  ON-LINE
  NARUDŽBENICA

  Čišćenje nakon gradnje i adaptacije

  (
  Poruka će biti obrađena u roku od 24h.)

  Copyright (C) 2023. ID Company. Sva prava zadržana.